Abaddon magazine

Music magazine

Sunday, December 10, 2023

Ivona Bogner

Columns

Ново доба

И док седим у последњем аутобусу са опрезом посматрајући возача тамне пути, рекла бих из Индије, јер Србија, економски тигар из љиховог угла гледано, а…