Abaddon magazine

Music magazine

Friday, December 8, 2023

Columns

Columns

Ново доба

И док седим у последњем аутобусу са опрезом посматрајући возача тамне пути, рекла бих из Индије, јер Србија, економски тигар из љиховог угла гледано, а…